Immigration, bankruptcy and foreclosure issues

Irodáink: Fort Lauderdale – Orlando – Jacksonville

Szabo Law Group Logo

Vállalkozási formák

Vállalkozási formák

Az USA-ban számos gazdálkodási forma választható. Tulajdonosi, adózási és menedzselési szempontok alapján dönthetünk:

 • Egyéni vállalkozás
 • Partneri társulás (általános vagy korlátolt felelősségű)
 • Társaság, vállalat (“C” vagy “S” típusú „corporation”, részvénytársaság), vagy
 • Korlátolt Felelősségű Társaság (LLC).

 

Egyéni vállalkozás – Sole Proprietorship

 • Egy tulajdonos
 • Nincsenek nyilvántartások, bevallások
 • Az adófelelösség a tujadonosé
 • Másodlagosan a társaság minden kötelezettségéért a tulajdonos felel, mind személyes, mind üzleti vagyonával
 • Alapítás költsége és a tökeigény alacsony

 

Általános partneri társaság – General Partnership

 • Kettő vagy több tagja van
 • Nincsenek regisztrációs követelmények
 • Minden tag személyesen vállal felelösséget
 • A tagok egyánileg adóznak a társaság jövedelme alapján
 • Kettős könyvelés ajánlott
 • Amennyiben a társaság nyilvánosan kereskedelmi forgalomba kerül (pl.: törzstőke emelés), akkor az auditált mérleg elkészítése kötelező. Általában a legtöbb államban megengedett, hogy minden tag részesedése arányában viselje a felelősséget. Azonban kell legalább egy tag, akire a korlátozás nem vonatkozik.
 • Leggyakoribb megjelölések:
  • Limited Liability Company
  • Limited Parnership
  • LP.
  • Ltd.
  • Co.

 

Betéti társaság – LLP – Limited Partnership

 • Korlátolt felelősségű cég részvényekkel
 • A vállalat társasági adót es osztalékot fizet
 • Külföldiek által legkedveltebb (nagyvállalati) cégforma
 • Legtöbb állam megköveteli a névhasználatban a Corporation, Incorporated vagy röviditésük (Corp., Inc.,) használatát.
 • A vállalatot a titkár es az igazgatótanács tagjai alapítják az állami közjegyzőnél
 • Évente taggyűlést kell tartani, ahol jegyzőkönyvnek kell készülnie
 • Részvényesek száma korlátlan
 • Tagok lehetnek kulföldiek
 • A vállalatok az igazgatótanács irányelvei alapján működnek
 • Menedzsment irányít
 • Kettős könyvelés kötelező

 

Részvénytársaság – Corporation, Inc.

 • Korlátolt felelősségű cég részvényekkel
 • A vállalat társasági adót es osztalékot fizet
 • Külföldiek által legkedveltebb (nagyvállalati) cégforma
 • Legtöbb állam megköveteli a névhasználatban a Corporation, Incorporated vagy röviditésük (Corp., Inc.,) használatát.
 • A vállalatot a titkár es az igazgatótanács tagjai alapítják az állami közjegyzőnél
 • Évente taggyűlést kell tartani, ahol jegyzőkönyvnek kell készülnie
 • Részvényesek száma korlátlan
 • Tagok lehetnek kulföldiek
 • A vállalatok az igazgatótanács irányelvei alapján működnek
 • Menedzsment irányít
 • Kettős könyvelés kötelező

 

Korlátolt Felelősségű Társaság – LLC – Limited Liability Corporation

 • Kedvelt kis- és közepes vállalati cégforma
 • Legtöbb állam a névhasználatban előirja a Limited Liability Company, Limited Company vagy ezek rövidítésének (LLC., LC.,) használatat
 • A tulajdonosok felelőssége a cégvagyonba bevitt összeg mértékéig terjed
 • Tulajdonosok lehetnek magánszemélyek, cégek, külföldiek, illetve belföldiek egyaránt
 • Alapvagyon felmutatása nem szükséges az alapításkor
 • Cégbejegyzés után nyilatkozni kell az adózás típusáról (Corporation vagy Partnership/Sole Propriertorship)
 • Önálló jogi személyiséggel bír
 • A tulajdonosokat tagoknak nevezzük
 • Nem kötelező a részvénykibocsátás
 • Nincs korlátozva a tagok száma
 • Igazgató bármelyik tag, vagy akár külső személy is lehet
 • Taggyűlés nem kötelező minden esetben
 • Társaság adózása eseten, jogosultság a szövetségi adószámra (EIN)
 • EIN számmal korlátozások nélkül végezhet bármilyen gazdasági tevékenyseget az USA területén
 • Éves jelentés minden üzleti évben van
 • Adózás minden évben
 • Bizonyos tevékenységek nem végezhetőek (pl.: vagyonkezelés, biztosítás, bank, stb.,

 

Megbízás esetén valamennyi szükséges dokumentumot beszerezzük, előkészítjük, továbbá az Ön nevében eljárunk az amerikai hivataloknál.

Immigration, bankruptcy and foreclosure issues