Szabo Law Group, P.A. Florida. Bankruptcy, immigration and real estate attorneys

Vállalkozási formák

Legfontosabb lépés, hogy tisztában legyünk elképzelésivel, valamint a különféle cégtípus alternatívákkal.

Vállalkozási formák

Vállalkozási formák

Az USA-ban számos gazdálkodási forma választható. Tulajdonosi, adózási és menedzselési szempontok alapján dönthetünk:

 • Egyéni vállalkozás
 • Partneri társulás (általános vagy korlátolt felelősségű)
 • Társaság, vállalat (“C” vagy “S” típusú „corporation”, részvénytársaság), vagy
 • Korlátolt Felelősségű Társaság (LLC).
Egyéni vállalkozás – Sole Proprietorship
 • Egy tulajdonos
 • Nincsenek nyilvántartások, bevallások
 • Az adófelelősség a tulajdonosé
 • Másodlagosan a társaság minden kötelezettségéért a tulajdonos felel, mind személyes, mind üzleti vagyonával
 • Alapítás költsége és a tőkeigény alacsony
Általános partneri társaság – General Partnership
 • Kettő vagy több tagja van
 • Nincsenek regisztrációs követelmények
 • Minden tag személyesen vállal felelősséget
 • A tagok egyánileg adóznak a társaság jövedelme alapján
 • Kettős könyvelés ajánlott
 • Amennyiben a társaság nyilvánosan kereskedelmi forgalomba kerül (pl.: törzstőke emelés), akkor az auditált mérleg elkészítése kötelező. Általában a legtöbb államban megengedett, hogy minden tag részesedése arányában viselje a felelősséget. Azonban kell legalább egy tag, akire a korlátozás nem vonatkozik.
 • Leggyakoribb megjelölések:
  • Limited liability company
  • Limited Partnership
  • LP.
  • Ltd.
  • Co.
Betéti társaság – LLP – Limited Partnership
 • Nagyban hasonlít az Általános partneri társuláshoz
 • Különbség, hogy a tagok csak a betétjük vagyoni mértékéig felelnek
 • Nem kell olyan személy, aki személyesen felel a társaság menedzsmentjéért
 • Tagok száma max. 35 lehet
 • A jövedelem bevallása es adózása egyéni alapon történik
 • Alapításkor szükséges az alapítási dokumentumok cégjegyzékben törtenő elhelyezése.
Részvénytársaság – Corporation, Inc.
 • Korlátolt felelősségű cég részvényekkel
 • A vállalat társasági adót es osztalékot fizet
 • Külföldiek által legkedveltebb (nagyvállalati) cégforma
 • Legtöbb állam megköveteli a névhasználatban a Corporation, Incorporated vagy röviditésük (Corp., Inc.,) használatát.
 • A vállalatot a titkár es az igazgatótanács tagjai alapítják az állami közjegyzőnél
 • Évente taggyűlést kell tartani, ahol jegyzőkönyvnek kell készülnie
 • Részvényesek száma korlátlan
 • Tagok lehetnek kulföldiek
 • A vállalatok az igazgatótanács irányelvei alapján működnek
 • Menedzsment irányít
 • Kettős könyvelés kötelező
Korlátolt Felelősségű Társaság – LLC – Limited Liability Corporation
 • Kedvelt kis- és közepes vállalati cégforma
 • Legtöbb állam a névhasználatban előirja a Limited Liability Company, Limited Company vagy ezek rövidítésének (LLC., LC.,) használatat
 • A tulajdonosok felelőssége a cégvagyonba bevitt összeg mértékéig terjed
 • Tulajdonosok lehetnek magánszemélyek, cégek, külföldiek, illetve belföldiek egyaránt
 • Alapvagyon felmutatása nem szükséges az alapításkor
 • Cégbejegyzés után nyilatkozni kell az adózás típusáról (Corporation vagy Partnership/Sole Propriertorship
 • Önálló jogi személyiséggel bír
 • A tulajdonosokat tagoknak nevezzük
 • Nem kötelező a részvénykibocsátás
 • Nincs korlátozva a tagok száma
 • Igazgató bármelyik tag, vagy akár külső személy is lehet
 • Taggyűlés nem kötelező minden esetben
 • Társaság adózása eseten, jogosultság a szövetségi adószámra (EIN)
 • EIN számmal korlátozások nélkül végezhet bármilyen gazdasági tevékenyseget az USA területén
 • Éves jelentés minden üzleti évben van
 • Adózás minden évben
 • Bizonyos tevékenységek nem végezhetőek (pl.: vagyonkezelés, biztosítás, bank, stb.,)

Megbízás esetén valamennyi szükséges dokumentumot beszerezzük, előkészítjük, továbbá az Ön nevében eljárunk az amerikai hivataloknál.